Nerozumíte
něčemu?

zavolejte nám 840 841 842

zákaznická
podpora

Samoodečet

Souhrnné informace k samoodečtu

  • Budete mít svou spotřebu pod dohledem.
  • Můžete předejít případným reklamacím vyúčtování, způsobeným odhadem stavu ze strany příslušného provozovatele distribuční soustavy (např. při periodické fakturaci, přepisu smlouvy apod.).
  • Při změně ceny budete mít fakturovanou reálnou spotřebu v odpovídajících cenách.

Po zadání samoodečtu není vystavena mimořádná faktura, tento odečet je zohledněn v následné fakturaci.