Nerozumíte
něčemu?

zavolejte nám 840 841 842

zákaznická
podpora

Úhrada první zálohy

Způsob úhrady vašich záloh je vždy uveden na plánu záloh.

Pro úhradu vašich záloh používejte jako variabilní symbol (dále jen „VS") číslo zákaznického účtu.

Náš tip: Nastavte si metody úhrad záloh, faktur a přeplatků.

Kontaktní formulář