Nerozumíte
něčemu?

zavolejte nám 840 841 842

zákaznická
podpora

Registrace nového zákazníka

Smlouva je po podpisu s obchodním zástupcem doručena na naši centrálu nejpozději do 1 týdne. Po úspěšné kontrole veškerých náležitostí je smlouva zadána do zákaznického systému.

V návaznosti na tento krok od nás obdržíte uvítací děkovný dopis, v němž vám bude přiděleno vaše zákaznické číslo. Tento dopis očekávejte nejpozději do 4 týdnů.

Doba přeregistrace odběrného místa ke Comfort Energy je závislá na výpovědních lhůtách u vašeho předchozího dodavatele. Výpovědní lhůta je obvykle 3 až 4 měsíce a o veškerou agendu s tím spojenou se místo vás postaráme my. V případě, že vaše předešlá smlouva byla uzavřena na dobu určitou, budeme plně respektovat výpovědní lhůtu tak, aby se vás nedotkly žádné sankce za její porušení.

Následně „Provozovatel distribuční soustavy" (dále jen „PDS") prostřednictvím „Operátora trhu" (dále jen „OTE") potvrdí datum přeregistrace vašeho odběrného místa (zpravidla 1 až 10 dnů před uskutečněním samotné přeregistrace).

Ve chvíli, kdy je již datum přeregistrace potvrzené, vám pošleme tzv. „uvítací balíček", v němž naleznete:

  • uvítací dopis s potvrzeným datem přeregistrace,
  • plán záloh (platební kalendář pro plátce DPH),
  • zálohovou fakturu.

Kontaktní formulář