Konečné vyúčtování předchozího dodavatele

Do jednoho měsíce od data přeregistrování ke Comfort Energyvám předchozí dodavatel zašle konečné vyúčtování.

Doporučení

Je dobré, abyste si zapsali stav spotřeby na Vašem měřidle v den přeregistrace. Tyto údaje pak můžete porovnat s informacemi, které budou uvedeny na konečném vyúčtování od vašeho předchozího dodavatele.

V případě, že by se stav spotřeby na vašem konečném vyúčtování výrazně lišil od vámi získaných údajů, kontaktujte předchozího dodavatele a požádejte jej o přezkum.

Pokud zjistíte při kontrole významný rozdíl, kontaktujte vašeho předchozího dodavatele s požadavkem o sjednání nápravy.

Vysvětlení

Provozovatel distribuční soustavy" (dále jen „PDS") nemusí provést „fyzický odečet" spotřeby přesně v den přeregistrace. PDS může sám určit konečné stavy vaší spotřeby pomocí pouhého „odhadu". Z tohoto důvodu vám radíme pečlivě zaznamenat stav spotřeby přesně v den přeregistrace a porovnat jej s konečným vyúčtováním.

Comfort Energy nemá bez vaší součinnosti možnost jakkoli ovlivnit konečné stavy spotřeby. Pamatujte, že konečné stavy spotřeby u předchozího dodavatele jsou zároveň počátečními stavy u Comfort Energy.

Kontaktní formulář