Nerozumíte
něčemu?

zavolejte nám 840 841 842

zákaznická
podpora

Distributor

Provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS) plánuje odečtové trasy, a také realizuje pravidelné odečty spotřeby na vašem měřidle (elektroměr, plynoměr). Získané informace posílá distributor na OTE (Operátor trhu energií), který podklady pro vaše vyúčtování zasílá nám.

PDS udržuje distribuční soustavy elektrické sítě nebo zemního plynu, a zároveň je také možné nahlásit mu poruchy na distribuční soustavě (např. spadlé vedení, přeseknutý kabel před měřidlem).

Pozor: Kontakty pro hlášení poruch najdete zde.

Elektřina

ČEZ Distribuce, a.s.
www.cezdistribuce.cz
Informační linka: 840 840 840

PREdistribuce, a.s.
www.predistribuce.cz
Informační linka: 840 550 055

E.ON Distribuce, a.s.
www.eon-distribuce.cz
Informační linka: 840 111 333

Zemní plyn

RWE Distribuční služby, s.r.o.
www.rwe.cz/cs/ds
Informační linka: 840 11 33 55

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
www.ppdistribuce.cz
Informační linka: 267 171 111

E.ON Distribuce, a.s.
www.eon-distribuce.cz
Informační linka: 840 111 333

Kontaktní formulář