Nerozumíte
něčemu?

zavolejte nám 840 841 842

zákaznická
podpora

Časté dotazy

V této sekci jsem připravili Vaše nejčastější otázky a naše odpovědi na ně.

Chci se stát vaším zákazníkem, jak na to?

Smlouvu můžete vyplnit pomocí online formuláře zde na webu, nebo prostřednictvím našich operátorů na lince 840 841 842.

 

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Přeregistrace odběrného místa k naší společnosti je závislá na výpovědních lhůtách předchozího dodavatele, trvá obvykle 3 až 4 měsíce a o všechny její detaily se postará naše společnost. Je pro vás tedy zcela bez starostí. Pokud k nám přecházíte a máte u jiné společnosti zřízenou službu se závazkem odběru po určitou dobu, garantujeme vám, že změnu dodavatele provedeme až v momentu, který pro vás nebude znamenat jakékoliv sankce za porušení podmínek původní smlouvy.

 

Mohu vypovědět smlouvu?

Vypovědět smlouvu je přirozeným právem každého odběratele. Smlouvy v produktové řadě PRIM se uzavírají na dva roky. Pokud dojde k v průběhu trvání smlouvy ke změně všeobecných obchodních podmínek nebo ke změně ceny, se kterou nebudete souhlasit, máte právo od smlouvy odstoupit.

 

Na koho se mohu obrátit v případě reklamace?

V případě vaší jakékoliv stížnosti či reklamace se na nás neváhejte obrátit. Všechny vaše podněty rádi prověříme. Pokud se nám nepodaří vyřešit věc k vaší spokojenosti, můžete se obrátit přímo na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který je příslušný pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů v odvětví energetiky. V případě stížností nebo reklamací týkajících se smlouvy kupní, se můžete obrátit také na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

 

Jak je možné, že za energie u vás zaplatím méně?

Dodávka energií je vlastně službou, kdy obchodník zajišťuje pro zákazníka nákup elektřiny anebo zemního plynu na velkoobchodním trhu, její dopravu až k zákazníkovi a vyúčtování jeho spotřeby. Cenovou výhodu pro zákazníka se snažíme získat vhodnou strategií nákupu na velkoobchodním trhu, využíváním moderních informačních technologií a promyšleným řízením nákladů na provoz společnosti.

 

Nemá nízká cena vliv na kvalitu poskytovaných služeb?

My jsme přesvědčeni, že kvalita našich služeb je dnes vyšší, než u většiny konkurence. Nejde o to nabízet bezbřehý rozsah služeb, ale právě jen to, co naši zákazníci potřebují. Neprovozujeme služby, které využije minimální počet zákazníků a zároveň jejich provozování zatěžuje náklady provoz společnosti.

 

Změní se něco v mé domácnosti?

Doma změnu nezaznamenáte. Technicky zůstane vše tak, jak je. Využijeme služeb místně příslušné energetické distribuční společnosti k tomu, abychom k Vám dopravili levnější elektřinu anebo plyn. Její služby jsou regulovány a jsou tedy pro všechny obchodníky stejné.

 

Na koho se obrátím, pokud dojde k poruše nebo výpadku?

I v tomto případě se nic nemění. Poruchu nebo výpadek nahlásíte tam, kde doposud.

 

Jak zjistím, kolik ušetřím?

Výše vaší slevy oproti současnému dodavateli závisí na tom, do jaké distribuční sítě spadáte a kdo je dominantním dodavatelem ve vaší oblasti. Nejjednodušší je nás kontaktovat a my vám slevu jednoduše a rychle vypočítáme.

 

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny, kterou platí konečný spotřebitel, má dvě základní složky: cenu za silovou elektřinu, kterou stanovuje každý dodavatel, a regulované platby za dopravu elektřiny. Cena produktů silové elektřiny se skládá ze dvou částí: z měsíčního paušálu (pevná cena) a ceny za megawatthodinu (MWh), která se může lišit podle příslušného tarifu (vysoký tarif – VT, nízký tarif – NT).

 

Co patří mezi regulované platby za dopravu elektřiny?

Jsou to tyto složky:

  • cena distribuce (měsíční plat za rezervovaný příkon, plat za MWh ve vysokém tarifu, plat za MWh v nízkém tarifu)
  • cena systémových služeb
  • příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
  • platba za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou.
 

Kdo platí daň z elektřiny?

Od roku 2008 je součástí ceny elektřiny také jedna z nově zavedených ekologických daní – daň z elektřiny. Sazba daně je 28,30 Kč/MWh a za zákazníky ji odvádí dodavatel.

 

Co je Kontrolní seznam evropského spotřebitele

Práva a povinnosti zákazníka v postavení spotřebitele jsou shrnuta v Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Evropskou Komisí. Tento dokument je dostupný na stránkách ERÚ.