Jak se bránit podvodným energetickým výběrovým řízením a aukcím

Tzv. energetické aukce a účelová výběrová řízení se staly fenoménem poslední doby. Přečtěte si detailní informace, jak se proti nim bránit.

Jak se bránit

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT?

 • Převedou Vás k jinému dodavateli energií proti Vaší vůli či bez Vašeho vědomí.

 • Zkrátí Vaše spotřebitelská práva, Vy se tedy nemůžete účinně bránit.

 • Pojistí si vynucenou změnu dodavatele energií vysokými sankcemi.

Účelové energetické aukce a výběrová řízení nabízejí zejména neseriózní obchodníci formou podomního prodeje nebo také sjednanou schůzkou po telefonu. Nenápadnou přihláškou Vám později vyberou svého, předem domluveného dodavatele.

Aby si pojistili provizi, tak Vás zkrátí na Vašich spotřebitelských právech, která by Vám jinak náležela, a zaváží si Vás vysokou dodatečnou sankcí za porušení zprostředkovatelského vztahu.

Co se všechno může stát?

JAK TO DĚLAJÍ?

 • Lživě se představují jako Váš současný dodavatel energií či pracovníci inspekce.

  • Představí se jménem Vašeho současného dodavatele energií, ten k Vám domů ale žádné své obchodníky bez ohlášení zpravidla neposílá.
  • Tvrdí, že jsou zástupci distribuční společnosti a musí překontrolovat, jestli máte správně nastavenu distribuční sazbu. Distribuční společnosti však pouze zajišťují odečet elektroměru nebo plynoměru, nikoli dodávku energií. Navíc o jejich návštěvě jste vždy informováni dostatečně dopředu.
  • Představí se jako zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nebo České obchodní inspekce (ČOI). Tyto úřady však energie nenabízejí a nic u Vás doma ani po telefonu nekontrolují.

 • Nabídnou údajně nezávaznou kalkulaci a nabídku.

  • Tvrdí, že přihláška do aukce je nezávazná, ale nakonec se z ní vyklube smlouva se závazky a z nich vyplývajícími právními důsledky.
  • Tvrdí, že podepisujete nezávazný doklad potvrzující návštěvu prodejce u Vás, ale ve skutečnosti podpisem dokumentu uzavřete právě shora uvedenou smlouvu.

 • Slíbí slevu výhradně od Vašeho stávajícího dodavatele bez změny dodavatele.

  • Vždy si tuto informaci u svého dodavatele ještě ověřte. Navíc, slevu si u něj můžete vyjednat sám a bez zprostředkovatele.

 • Prezentují takovou úsporu, kterou ale sami získáte i u stávajícího dodavatele.

 • Tvrdí, že si nového dodavatele sami vyberete a finálně jej potvrdíte. K takovému kroku Vás však již nevyzvou a změnu provedou bez Vás.

Pozor! Těmito nekalými praktikami ale podepíšete přihlášku k aukci nebo výběrovému řízení, ze které není cesty zpět! Proč?

 • Přihláška se řídí občanským zákoníkem, který však na rozdíl od režimu energetického zákona, kterému podléhá dodavatel, nabízí pouze základní ochranu spotřebitele. Konkrétně můžete od přihlášky odstoupit pouze do 14 dnů od data jejího podpisu.

 • Než zjistíte, že je něco špatně, tak 14denní lhůta na odstoupení uplyne a Vy nemáte možnost přihlášku zrušit.

 • Mezitím zprostředkovatel provede fiktivní aukci nebo výběrové řízení. Na základě Vámi udělené plné moci, kterou jste podepsali spolu s přihláškou, za Vás uzavře smlouvu s předem domluveným dodavatelem energií.

 • Abyste se nemohli změně bránit a nemohli od smlouvy bezplatně odstoupit, zprostředkovatel údajně sjedná smlouvu na energie na pobočce nového dodavatele. Tím Vám zabrání využít širší spotřebitelské ochrany dané energetickým zákonem, protože při distančním prodeji můžete dodávkovou smlouvu vypovědět ještě patnáctý den po zahájení dodávek.

 • Tímto způsobem si zprostředkovatel pojistí svůj tučný příjem: buď vyplacením provize od Vaše nového (jemu spřáteleného) dodavatele, anebo od Vás díky smluvní sankci, pokud nebudete chtít dodavatele měnit.

  • Smluvní sankce bude buď vystavena novým dodavatelem za neúspěšnou přeregistraci Vašeho odběrného místa.
  • Nebo bude smluvní sankce vystavena zprostředkovatelem za nedodržení podmínek přihlášky, ve které se nevědomky zavážete ke změně dodavatele.
  • Ať tak či onak, díky omezení Vašich spotřebitelských práv se nemůžete účinně bránit, aniž byste nebyli pokutováni
 • V nejhorších případech tímto situace nekončí. Jelikož zprostředkovatel disponuje stále Vaší plnou mocí, může v těchto praktikách – tedy převádět Vás opakovaně k jinému dodavateli pokračovat v řádu několika let.

JAK SE BRÁNIT?

 • Zásadně nic nepodepisovat pod nátlakem.

  • Zprostředkovatelé dovedou být v jednání se zákazníkem agresivní. Nenechte se zmanipulovat a všechny dokumenty si vždy pořádně pročtěte, než je podepíšete.

 • Při sjednání schůzky si nechte poslat potvrzovací SMS, z jaké společnosti zprostředkovatel přichází.


 • Při osobní návštěvě si mobilem vyfoťte průkazku zprostředkovatele s jeho jménem a fotografií a včetně názvu společnosti, kterou zastupuje. Seriózní zprostředkovatel s takovým postupem nemá problém.

 • Vždy si všechny informace ověřujte.

  • Nechte si ukázat, kde je v přihlášce uvedeno Vaše právo vybrat si nového dodavatele.
  • Nechte si ukázat, kde je v přihlášce uvedeno, že nabídka je, či bude nezávazná.
  • Nechte si ukázat, jestli jsou Vám ponechána práva odstoupit od nové smlouvy s dodavatelem dle energetického zákona, tzn. kdykoliv až do 15. dne od zahájení dodávky.

 • Smlouvy a faktury týkající se Vašeho odběrného místa nedávejte z ruky, ani nedovolte, aby si je prodejce ofotil.

NA PODVODNÉ JEDNÁNÍ ROVNĚŽ UPOZORNĚTE!

 • Dejte podnět České obchodní inspekci a zároveň na Energetický regulační úřad. Také se můžete obrátit na městskou policii, pokud je ve Vaší obci podomní prodej zakázán a zprostředkovatel Vás navštívil neohlášen.

 • Proti nekalým praktikám neseriózních zprostředkovatelů bojují i sami dodavatelé, a to například prostřednictvím svého závazku dodržovat zásady Deklarace 2.0 na ochranu spotřebitelů. Seznam aktuálních signatářů této Deklarace je na www.socr.cz.